English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Rekrutacja

Wymagane dokumenty w ostatnim etapie postępowania rekrutacyjnego.

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania )
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

https://englishmontessorischool.pl/wp-content/uploads/2023/07/formularz-zgloszeniowy-23_24.docx

https://englishmontessorischool.pl/wp-content/uploads/2023/07/osw-o-miesjcu-zamieszkania-23_24.docx

https://englishmontessorischool.pl/wp-content/uploads/2023/07/Rekrutacja-liceum-kwestionariusz-1.docx

https://englishmontessorischool.pl/wp-content/uploads/2023/07/podanie-szkola-23_24.docx