English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja w liceum jest procesem, składającym się z kilku spotkań.

Pod uwagę brane jest zaangażowanie oraz wartości, którymi kieruje się kandydat.

Ważnym jest dla nas poznanie się poprzez rozmowy oraz wspólnie spędzony czas.

 

10.02.2022r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych nauką w liceum.

Podczas niego zaprezentujemy nasze założenia, poglądowy plan. Odpowiemy na Państwa pytania.

Do 27 lutego 2022r. czekamy na listy motywacyjne kandydatów oraz świadectwa z klasy 7 przesłane drogą mailową, na adres office@englishmontessorischool.pl

Co w liście kandydatki lub kandydata?

Powinien przedstawić motywy, dla których starają się o miejsce w naszym liceum.

Między 7,a 11 marca.2022r. spotkamy się aby porozmawiać ze sobą. Na spotkania umawiamy się przez sekretariat szkoły.

Na to spotkanie kandydaci przygotowują krótką prezentację o sobie.

Do wspólnej rozmowy zapraszamy również rodziców/ opiekunów.

W dniach 21- 22 marca 2022r. spotkamy się z kandydatami. Celem spotkania będzie stworzenie projektu na zadany temat.

29 kwietnia 2022r. roześlemy droga mailową wyniki naszej rekrutacji.

A między 25, a 27 maja będziemy trzymać kciuki gdy będziecie pisać egzaminy 8-klasisty.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się zgodnie z ogłoszonymi przez MEiN terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

Wymagane dokumenty w ostatnim etapie postępowania rekrutacyjnego.

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – tylko przy wysyłaniu dodatkowych dokumentów do wniosku o przyjęcie do szkoły pocztą elektroniczną
  • Kwestionariusz kandydata
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania )
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

Rekrutacja liceum 2022-2023 – kwestionariusz