English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Rekrutacja

Rekrutacja w naszym liceum jest procesem, składającym się z kilku spotkań. Pod uwagę brane jest zaangażowanie oraz wartości, którymi kieruje się kandydat. Ważnym jest dla nas poznanie się poprzez rozmowy oraz wspólnie spędzony czas.

10.02.2022r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych nauką w liceum. Podczas niego zaprezentujemy nasze założenia, poglądowy plan. Odpowiemy na Państwa pytania.

Do 27 lutego 2022r. czekamy na listy motywacyjne kandydatów oraz świadectwa z klasy 7 przesłane drogą mailową, na adres: office@englishmontessorischool.pl

Co w liście kandydatki lub kandydata?

Powinien przedstawić motywy, dla których starają się o miejsce w Liceum Ogólnokształcącym EMS. Co ich przekonało, że nasze Liceum jest miejscem wymarzonym dla niego/niej.

9 i 10 marca 2022r. spotkamy się aby porozmawiać ze sobą – przyszli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Na spotkania umawiamy się przez sekretariat szkoły.

Na to spotkanie kandydaci przygotowują krótką prezentację o sobie.

W dniach 21- 22 marca 2022r. spotkamy się z kandydatami. Celem spotkania będzie stworzenie projektu na zadany temat.

29 kwietnia 2022r. roześlemy droga mailową wyniki naszej rekrutacji.

A między 25, a 27 maja będziemy trzymać kciuki gdy będziecie pisać egzaminy 8klasisty Dla nas on nie ma znaczenia w rekrutacji!!!

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się zgodnie z ogłoszonymi przez MEiN terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

Wymagane dokumenty w ostatnim etapie postępowania rekrutacyjnego.

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania )
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)

Rekrutacja liceum 2022-2023 – kwestionariusz