English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Szkolny program

English Montessori School

We feel happy to have our son in Montessori preschool the last two years. The experienced teachers helped our child to learn English language, behaviour, to express his feelings, to work as a member of a team. They helped him to feel acceptable, to be more confident in an open clean, safe and friendly environment.

Katerina Drosaki
Achilleas Kokoutimpas
2016-03-14T15:19:18+00:00
We feel happy to have our son in Montessori preschool the last two years. The experienced teachers helped our child to learn English language, behaviour, to express his feelings, to work as a member of a team. They helped him to feel acceptable, to be more confident in an open clean, safe and friendly environment. Katerina Drosaki Achilleas Kokoutimpas

Misja

Naszym celem jest stworzenie ciepłego, przyjaznego i zróżnicowanego kulturowo środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko może się uczyć i rozwijać w oparciu o metodę Montessori.
Nasza społeczność jest ukierunkowana na indywidualne potrzeby dziecka w pełnym wykorzystaniu jego możliwości, radości i miłości do nauki. Naszym celem jest, aby każde dziecko wzrastało w kierunku niezależności, opierając się na zaufaniu i poczuciu własnej wartości oraz szacunku dla innych.
Jesteśmy wierni idei edukacji Montessori, a także idei dwujęzycznego programu nauczania.
Ważne dla nas jest zapewnienie wymiany kulturowej między dziećmi polskimi i dziećmi z innych krajów.
Dążymy do budowania pozytywnych relacji z naszymi dziećmi i ich rodzinami.
Naszym celem jest przygotowanie dzieci do dalszej edukacji i życia.

Program szkolny

W szkole podstawowej dzieci są coraz bardziej ciekawe świata i jego funkcjonowania. Na tym etapie rozwoju uczniowie zaczynają już myśleć bardziej abstrakcyjnie. Maria Montessori podsumowała dzieci w wieku szkolnym w ten sposób: “The elementary child has reached a new level of development. Before he was interested in things: working with his hands, learning their names. Now he is interested mainly in the how and why…the problem of cause and effect.”
Dzieci na tym etapie zaczynają planować własną pracę, przy pomocy codziennych oraz cotygodniowych planerów. Zaczynają także rejestrować postępy własnej pracy. Zachęca to je do samodzielności w uczeniu się i pomaga w nauce dobrych wyborów.
Podstawowy program szkolny podzielony jest na dwa poziomy: klasy I-III (edukacja wczesnoszkolna) oraz klasy IV-VI.