English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Oferta

Zaufajmy naszym nastolatkom!

Czym jest zaufanie? O co w zaufaniu do nastolatka chodzi? W zaufaniu nie chodzi o to, by Twoje dziecko w przyszłości było takie, ja Ty chcesz – tylko żeby stało się kiedyś takie, jak ono samo chce.

Jasper Juul “Nastolatki”

Nasze priorytety:

 • Ucząc i wychowując opieramy się na relacji z uczniem i pedagogice dialogu.
 • Oceny nie są celem samym w sobie! System oceniania jest transparentny i zarówno uczeń jak i rodzic mają prawo do wglądu w sytuację ucznia.
 • Każdy uczeń jest wspierany zarówno wychowawczo jak i dydaktycznie przez osobistego tutora.
 • Ma możliwości częstych indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotowymi.
 • Naszym celem jest uczynić ucznia współodpowiedzialnym za swoje wykształcenie dając mu szerokie możliwości wyboru różnych ścieżek i sposobów realizacji programu oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań.
 • Nauka na poziomie liceum to według nas jedna wielka praca własna w otaczającym nas świecie. Dlatego proponujemy wsparcie Was w Waszej pracy własnej.

Jak to ma wyglądać w praktyce

Sposobem organizacji pracy w Liceum Montessori są krótkie prezentacje wprowadzające i praca własna, podczas której uczeń w dużym zakresie samodzielnie decyduje co i w jakiej kolejności będzie w danym dniu materią jego działania.

Pierwsza klasa jest nieprofilowana, tutora przydzielamy uczniowi losowo – wszystko to po to, żebyśmy mogli się poznać i zdecydować co dalej.

Już w pierwszej klasie realizujemy rozszerzenia z przedmiotów obowiązkowych na maturze czyli z j. polskiego, matematyki i angielskiego.

Począwszy od II klasy, każdy z uczniów planuje, tworzy i realizuje własny plan działania. Do tego potrzebna jest z formalnego punktu widzenia zgoda na ITN (poprzedzona opinią z PPP). Dzięki temu łączymy pasje i zainteresowania naszych licealistów z potencjałem i doświadczeniem naszych nauczycieli.

Co oferujemy:

 • zajęcia przygotowujące uczniów do olimpiad, egzaminów językowych z j. angielskiego, j. hiszpańskiego i j. niemieckiego;
 • inne zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów;
 • możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie;
 • wycieczki
 • wspieranie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy
 • zaufanie w ogromny potencjał i przedsiębiorczość młodzieży
 • odkrywanie indywidualnych talentów i zdolności
 • pomoc w poznawaniu własnego stylu uczenia się
 • kameralność, dzięki której poświęcamy każdemu uczniowi dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje
 • otwartość i różnorodność kadry
 • przyjazną i bezpieczną atmosferę nauki
 • szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku;
 • zajęcia prowadzone przez obcokrajowców;
 • konsultacje nauczycieli po lekcjach (możliwość dodatkowego wyjaśnienia trudnego materiału);
 • pomoc psychologa i pedagoga szkolnego;
 • zajęcia wychowania fizycznego.