English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Rekrutacja – Przedszkole

 

Proces rekrutacji składa się z następujących elementów:


1. Uczestnictwo obojga rodziców w spotkaniu informacyjnym, podczas którego przedstawiamy krótką prezentację, zawierającą wprowadzenie do metody i materiałów Montessori oraz oprowadzamy rodziców po placówce.
2. Obserwacja zajęć Montessori przeprowadzana przez oboje rodziców, trwająca około 30-40 minut, po której następuje spotkanie podsumowujące.
3. Udział rodziców w obowiązkowych warsztatach montessori.
4. Okres adaptacyjny w placówce (zazwyczaj 2 tygodnie), podczas którego zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają możliwość zobaczyć czy dziecko odnajduje się w środowisku dwujęzycznym i Montessori.

W sprawie zasad rekrutacji do Szkoły prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 1 do Statutu.

W naszych grupach dążymy do zachowania równowagi w zakresie grup wiekowych i płci. Pragniemy również zachować jak najwyższy wskaźnik dzieci, które przebywają w środowisku edukacyjnym Montessori od rekomendowanego wieku lat trzech.

W zakresie naszego programu międzynarodowego dążymy do przyjmowania dzieci z rodzin międzynarodowych, dzieci, które uczęszczały uprzednio do szkół anglojęzycznych lub międzynarodowych zagranicą oraz dzieci polskich, które mówią płynnie po angielsku.

Zarówno na spotkanie informacyjne jak i obserwację przychodzimy bez dzieci. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności.

 

Rekrutacja do liceum w ramach edukacji domowej na rok 2021/2022:

KANDYDAT:

• Chce i potrafi uczyć się samodzielnie
• Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za swoją naukę
• Minimalizuje rolę rodziców w swoim procesie edukacyjnym
• Zna angielski w stopniu komunikatywnym
• Potrafi organizować sobie pracę (rozkłada odpowiednio materiał do opanowania i regularnie pracuje)
• Rozumie pojęcie samodyscypliny i pracy własnej
• Stosuje się do zasad grzeczności językowej
• Szanuje drugiego człowieka
• Jest otwarty na dialog i odmienności

REKRUTACJA:

• 10-15 minutowa prezentacja projektu na wybrany temat
• Autoreferat, w którym kandydat przedstawia samego siebie i swoje zainteresowania
• Rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielami

Kryteria oceny prezentacji znajdują się tutaj: KRYTERIA OCENY PREZENTACJI NA WYBRANY TEMAT