English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Program

Realizujemy program nauczania zgodny z polską podstawa programową dla Liceum Ogólnokształcącego i dużo, dużo więcej. W pierwszym roku funkcjonowania będziemy realizować nasz program w trybie edukacji domowej. Przewidujemy indywidualne lub w małych grupach spotkania z uczniami oraz warsztaty, na których możliwe będzie poruszenie istotnych zagadnień z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, geografii oraz z pozostałych przedmiotów. Warsztaty prowadzone będą zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. (https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum) z myślą o czekającej Uczniów maturze.

Jesteśmy otwarci na wspólnie tworzenie kół zainteresowań, które pozwalają na realizację pasji. Chcemy często wychodzić w ciekawe miejsca na mapie Katowic i nie tylko. Wiemy, że doświadczanie jest ważnym elementem nauki i że w życiu kluczowe są kompetencje miękkie, dlatego chcemy pomóc je rozwijać.

Oferujemy siebie, swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Chcemy przekazać, jak efektywnie się uczyć, wysłuchać i dyskutować. Chcemy aby nasz uczeń był samodzielny, aby wiedział gdzie i jak szukać rzetelnych informacji, aby potrafił wybierać to co jest mu potrzebne.

Oferujemy możliwość podejścia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzamy w systemie dwóch sesji (aby przygotować się do trybu zdawania przedmiotów na uczelniach wyższych) lub na wniosek ucznia. Ocena uzyskana na egzaminie jest oceną wpisaną na świadectwo końcoworoczne.

Szczegółowy program w przygotowaniu – w zależności potrzeb oraz liczby zakwalifikowanych kandydatów.

SLOGANY
• Indywidualne podejście do ucznia
• Profesjonalna opieka naukowa
• Spokojna atmosfera do nauki
• Przyjaźni nauczyciele
• Wykwalifikowana kadra
• Szacunek do młodych ludzi
• Akceptacja odmienności